Skip to main content

Kammarkören Octava

Octava är en ambitiös kammarkör med stor lust till olika sorters musik och strävar efter att hela tiden utvecklas och förfina sitt uttryck. Medlemmarna har alla stor körerfarenhet och en gemensam ambition att låta musiken stå i centrum. Repertoaren är relativt bred men är i huvudsak inriktad på traditionell körmusik, modern körlyrik samt kyrkomusik. Under de senaste åren har nyskriven musik kommit att bli en alltmer framträdande del av Octavas repertoar och kören strävar efter att sjunga verk som inte tidigare framförts i hemstaden Östersund - nutida musik av både kvinnliga och manliga tonsättare - och det har resulterat i ett flertal uruppföranden.

I alla sina program vill Octava skapa konserter som både berör och inspirerar, och några av de kompositörer vars verk kören ofta sjunger är Arvo Pärt (Estland), Ola Gjeilo (Norge), Stephanie Martin (Kanada), Morten Lauridsen (USA), Cecilia McDowall (England) samt Jämtlands egen tonsättare Willhelm Peterson-Berger.

Kören har förutom otaliga framträdanden i Jämtland och Härjedalen gett flera konserter i övriga Sverige samt turnéer i Norge, Tyskland, Litauen och Island.

Så här började det

När Octava bildades 1989 var kören en dubbelkvartett. För att kunna ta sig an verk för större besättningar lånade kören in flera tillfälliga korister ungefär vart annat år och kallade sig då Octava Grande. Från och med 2000 utökade Octava sin fasta ernsemble till nio korister, och så småningom tio. Under de sista åren som Henry Åkerlund ledde Octava hade kören vuxit till den kammarkör den är idag, med ett 20-tal sångare.

Henry Åkerlund (f 1940) bördig från Lillkorsträsk, Älvsbyns kommun i Norrbotten, var med och bildade Octava 1989. Kören var då en dubbelkvartett utan dirigent, men snart blev Henry både dirigent och konstnärlig ledare. Henry, en utbildad sångpedagog, startade Skellefteå kammarkör som han ledde i 17 år. Han flyttade 1987 till Östersund och arbetade som rektor på bland annat estetiska programmet vid Palmcrantzskolan. Han ledde Octava fram till 2016.